March 2012 LET Review – Sample LET Items in Filipino (Day 4)

Subukan niyo naman ang sample ng ilang Filipino items nagyon.

1. Alin ang paksa sa sumusunod na pangungusap? Ginagawa niya ang pagdarasal araw-araw.

A. Ginagawa

B. Araw-araw

C. Pagdarasal

D. Niya

2. Ano ang kayarian ng pangungusap na ito? Kulang daw tayo sa pagtutulungan at pagdadamayan bilang magkakabaranggay.

A. Hindi karaniwan

B. Karaniwan

C. Payak

D. Hugnayan

3. Alin sa mga sumusunod ang naglalaman ng posisyon o paniniwala ng isang pahayagan tungkol sa isang napapanahong isyu?

A. masthead

B. kartung pang-editoryal

C. balitang banner

D. larawan sa pangmukhang pahina

4. “Ang iyong mga mata ay waring mga bituin sa kalangitan.” Anong tayutay ang ginamit dito?

A. Pang-uyam

B. Personipikasyon

C. Pagwawangis

D. Pagtutulad

5. Alin ang kahulugan ng “kahiramang suklay”?

A. Kaibigan

B. Kakilala

C. Kalahi

D. Karibal
Higit bang madali ito kaysa sa English items kahapon, na nasa ibababa ang mga tamang sagot?

1. B. would

2. C. were

3. A. Simile

4. B. Without much persuading

5. D. Replace “death’s” with “deaths”.

Kung hindi ka pa nakakapili ng review center na makakatulong mo sa iyong pagiging licensed teacher, subukan ang FREE diagnostic test namin sa MindGym.  Sa January 7 na ang simula ng live coaching.  Pero kung nais mong makapag-review sa sariling oras at piling lugar, mag-register sa aming LET online sa www.myreviewcoach.com

About MindGym

MindGym Philippines is a learning center directed by educators with the passion to teach, learn, care, and share the best! We offer licensure exam reviews, art workshops, and academic tutorials.

, , , , ,

Comments are closed.