March 2012 LET Review – Sample LET Items in Majorship: FILIPINO (Day 14)

Para sa specialization sa Filipino, sasaklaw ang mga tanong sa panitikan, wika at mga pamamaraan sa pagtuturo ng Filipino, gaya ng saklaw ng pagsusulit para sa English.

Subukang sagutin ang sumusunod na mga tanong upang magabayan ang inyong paghahanda:

1. Sino ang tinaguriang ama ng pelikulang Pilipino na nagtayo ng kauna-unahang kompanya ng pelikula sa bansa na tumatalakay sa kalagayaan ng mga tao?
A. Narcisa Reyes
B. Jose Nepomuceno
C. Jose Reyes
D. Jose Perez

2. Ibigay ang aspekto ng pandiwa ng pangungusap na ito: KASUSULAT LANG NIYA NG KUWENTO.
A. Perpektibo
B. Komtemplatibo
C. Pawatas
D. Imperpekto

3. Sa anong bahagi ng pag-aaral ng wika pinag-uukulan ng pansin ang kayarian ng panaguri at ng paksa?
A. Morpolohiya
B. Ponolohiya
C. Sintaks
D. Semantika

4. Mula sa Verdadero Decalogo:
“Huwag mong kilalanin sa iyong bayan ang kapangyarihan ninuman na hindi halal ng bayan mo at ng iyong mga kababayan, sapagkat ang kapangyarihan ay galing sa diyos at nagsasalita sa budhi ng bawat tao.” Ito ay nangangahulugang:
A. ang Diyos ay boses ng tao
B. makapangyarihan ang mga ito
C. ang Diyos ay makapangyarihan
D. ang boses ng tao ay boses ng Diyos

5. Sa aling panahon naging madalas na paksa ng mga manunulat ang buhay sa lalawigan?
A. Republika
B. Hapon

Answers to DAY 13’s LET questions for English specialization:

1. C. Classicism
2. A. Father and Sons
3. D. communicative writing approach
4. C. That she dances well surprises me.
5. B. editorial page

Interested to answer more LET drills? Check out our new LET Reviewer book LETers’ Choice Warm-Ups!

About MindGym

MindGym Philippines is a learning center directed by educators with the passion to teach, learn, care, and share the best! We offer licensure exam reviews, art workshops, and academic tutorials.

, , ,

One Response to March 2012 LET Review – Sample LET Items in Majorship: FILIPINO (Day 14)

  1. Gomer M. Beli-ot 2012/04/15 at 12:39 pm #

    nice