Paalala ni Kring: Magpahinga!

Sa apat na araw na natitira, dapat kayong magpahinga. Manood kayo ng sine, pumunta sa magagandang lugar at makipagkwentuhan sa mga kaibigan. Huwag na kayong magbalik-aral dahil sapat na ang inyong mga natutunan para ipasa ang pagsusulit. Paalala, sobrang mahirap ang LET para sa mga taong hindi desididong pumasa. Subalit, ang inyong pagod, puyat, hirap at sakripisyo ay matitibay na pundasyon upang makamtan ang TAGUMPAY na hinahangad.

Ngayon pa lamang ay ihanda na ang mga gagamitin, iminumungkahi ko na mag-sandwich na lang o prutas sa halip na magbaon ng kanin. Pwede rin kayong magdala ng Gatorade o Pocari Sweat bilang pampalakas na inumin, black chocolate bilang pampagising. Ayusin na rin ang mga lapis, ballpen, pambura, calculator at ang pinakamahalagang baon–PANALANGIN.

Isang maagang pagbati para sa mga dakilang guro ng hinaharap !

 

Kring Morit is a graduate of the University of Makati and one of MindGym’s junior coaches in Filipino specialization coaching.  She currently teaches at the Integrated Montessori Center.

About Mo/am Alice

As Education Administrator/Director of MindGym, she tackles the center’s day-to-day affairs and gives its learners the warmth, care, and support that only the “heart” could afford to deliver. As one of the main coaches for MindGym’s Intensive Coaching for LET, she infuses practical lessons not only for LET success but for life as a teacher. She vows to be a lifelong learner. Follow her on Twitter.

, ,

One Response to Paalala ni Kring: Magpahinga!

  1. Daniel 2014/05/25 at 10:22 am #

    Cool advice Coach Kring! hehe lalo na po sa Filipino, dugo e. 🙂
    God bless Mindgym! 🙂