All You Need is to P-R-A-Y

van-thaddeus-cruz

At MindGym, we think that the simpler the study tools, the more effective they are.

Check out this easy-to-remember acronym for general studies and exam preparation, as coined by 2014 January LET Top 5, Van Thaddeus Cruz:

All You Need is to P>R>A>Y

P—Persevere

Ito ang pinakamahalaga at pinakapuhunan para sa inaasam mong lisensiya sa pagtuturo.

Bilang isang guro, nakapako na tayo sa responsibilidad na walang katapusang pag-aaral. Tama ang nababasa mo! Hindi mo lang responsibilidad ito sa sarili kundi sa mga kabataang tinuturuan o tuturuan mo. Wala tayong karapatang magkamali lalo na sa mga itinuturo natin sa ating mga mag-aaral. Kaya huwag kang mag-alala dahil lahat ng mga inaral mo sa pagrereview ay babaunin mo sa propesyon ng pagtuturo.

Lasapin mo ang panahon na nagrereview ka para sa LET (Licensure Examination for Teachers) dahil hanggang matapos at makapasa ka sa LET ay magagamit mo ang lahat ng ito.

Masasabi kong ito rin ang pinakanakatulong sa akin para magtagumpay noong Enero 2014 LET. Kahit na napagtagumpayan kong makatapos sa UP, marami pa rin akong bagong kaalaman na natutunan tungkol sa propesyon ng pagtuturo habang ako ay nagrereview. Kaya marapat mo lang na ituring bilang isang napakalaking blessing ang pagrereview dahil sa mga dagdag kaalamang nakukuha mo.

R—Rest

Lubhang mahalaga ang bagay na ito! Kapag nararamdaman mong walang pumapasok sa balintataw mo sa mga bagay na inaaral mo, huwag magdalawang isip na magpahinga. Maraming paraan ang pagpapahinga. Pwede kang umidlip ng panandalian o di kaya’y huminga at makipag-usap sa mga taong nakapaligid o gawin ang mga hilig mo tulad nang pagkanta, pagguhit, pagsayaw o di kaya’y ang pinakagusto ko – ANG KUMAIN! Pero tandaan mo na mas mahalaga ang P kaysa R (P>R), ito ang pinakamakakatulong sa iyo para paalalahanan ka na dapat maging kaunti lang ang porsyento ng pagpapahinga habang nagrereview para sa LET.

A—Aspire

Siyempre, ginagawa mo ito dahil mayroon kang layunin at ito ang magkalisensiya at maging legal na Sir o Madam ka sa lipunang iyong ginagalawan. Mas madaling maisakatuparan ang iyong adhikain kung mayroon kang malinaw na layunin.

Noong nagrereview pa ako, ipinaskil ko na ang pangalan kong may dugtong na RPT (Registered Professional Teacher) at 280 (out of 300 bilang target score ko) sa pader.

Kapag nahahapo na ako sa pagsasagot ng mga drill questions, tinititigan ko lang ito upang manumbalik ang determinasyon sa aking sistema. Pero, tandaan ang R lalo na kung tunay na kinakailangan!

Y—(You Know) Yourself!

Walang ibang pinakamakakatulong sa iyo kundi ang sarili mo lamang!

Sa panahong ito, dapat kilalang kilala mo na ang iyong sarili lalo na sa paraan ng pagrereview. Siyempre, may mga taong nakapaligid ang handang tumulong at gumabay sayo (tulad ng mga kaibigan, coaches sa review center, mga propesor sa pamantasan, at siyempre ang Maykapal). Subalit, malaking bahagdan ang nakadepende sayo sa magiging resulta ng pagsusulit na ito.

Ikaw ang magpapasya kung anong klaseng paghahanda ang iyong gagawin. Ikaw ba ay pepetiks, bahala na gang (go with the flow) at aasa na lang sa iba?

O susunod ka sa payo kong “All You Need is to P>R>A>Y“?

Mas kilala mo ang iyong sarili kaya ibinibigay ko na sa iyo ang pagpapasya. Hangad kong maging matagumpay ka sa iyong buhay lalo na sa propesyon nating pagtuturo. Mabuhay ka!

Nagtuturo sa mga batang may espesyal na pangangailangan si Van/ Thad sa bansang U.A.E. Nakamit niya ang Batsilyer ng Edukasyong Pang-Elementarya (Special Education), magna cum laude sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman noong 2013. Kasalukuyang kumukuha siya ng units sa isang online course na pinamumunuan ng University of London sa U.K.

,

2 Responses to All You Need is to P-R-A-Y

  1. Edna H.Bernardo 2015/08/08 at 3:27 am #

    I need your reviewer how i will avail it sir or mam