Life events as opportunities to teach – Top 2 Robelynn Deocampo’s Speech


In verbatim below is the speech of Roby Deocampo, Top 2 of the 2016 March Licensure Examination for Teachers, which she shared at PRC’s oath-taking event in July. She shares how teachers must go beyond their duties in the classroom, and to take it upon ourselves to see things we observe as opportunities to teach—To teach what’s proper, what’s morally right, what’s healthy, what will make life better.

Robelyn-Deocampo-MindGym

Ang aking taos pusong pagbati at pagpupugay para sa mga bagong guro at ang aking taos pusong pasasalamat at pagkilala sa ating mga kapamilya at mga kaibigan na walang sawang nagbigay ng suporta at pagmamahal upang marating natin ang yugtong ito sa ating buhay.

Sa mga kapwa ko bagong guro, ito po ang aking hamon para sa ating lahat: tayo ay maging guro na may utak at puso, isang guro na produkto ng ating bayan at maglilingkod para sa bayan.

Gawin nating panata na maging guro hindi lamang ng paaralan na ating pinagsisilbihan, ngunit pati ng bansang ating kinabibilangan. Ito po ay sapagkat naniniwala ako na hindi lamang mga mag-aaral ng paaralan ang ating dapat pagsilbihan. Hindi mga pader o bakod ng paaralan ang maglalatag ng hangganan ng ating mga responsibilidad bilang isang guro. Tayong mga guro ay walang pader na kinikilala. Walang hangganan ang ating mga tungkulin para sa bayan.

Minsan nang sinabi ng ating pambansang bayani na ang kabataan ang pag asa ng ating bayan — alam kong naniniwala po tayo rito, ngunit, dagdagan pa po natin ito. Ibigay din natin ang ating lubos na pagtitiwala hindi lamang sa mga kabataan kundi maging sa lahat ng miyembro ng ating lipunan.

Tignan po natin ang ating katabi sa ating kanan, sa ating kaliwa, sa likod at sa harap. ‘Yang taong ‘yan, bata man o hindi, ay pag-asa ng ating bayan. Maniwala tayo na ang bawat isa sa atin ay may magagawa para sa ikauunlad ng ating bayan!

Kaya kung may masaksihan man tayo na hindi kanais-nais sa ating komunidad, ituring natin ang mga ito na oportunidad. Oportunidad hindi upang malungkot o magluksa na wala na talagang kahihinatnan ang ating bayan kundi isang oportunidad upang maging guro.

Tayo ang marahan na magpapaalala sa isang taong nakita natin na hindi tumatawid sa tamang tawiran, o sa taong hindi nagtatapon sa tamang basurahan, o sa taong hindi sumusunod sa mga batas. Tayo ang magtuturo na ang pagpapakita ng kabutihan ay hindi tanda ng kahinaan, bagkus, ito ay tanda ng katapangan. Katapangan at katatagan na manatiling mabuti at wag magsawa na gumawa ng tama sa kabila ng lahat ng mga di kanais nais na nangyayari. Tayo ang gurong magtataguyod ng mga karapatan hindi lamang ng ating mga mag aaral kundi maging ng bawat Pilipino.

Bilang guro, tulungan natin ang kabataan at kapwa Pilipino na maabot ang kanilang mga pangarap. Kung naisin man nila na balang araw ay sila’y maging pintor, ahente sa call center, social worker, siyentista, o manunulat, tulungan natin silang maabot iyon.

Idagdag natin dito ang pagturo sa kanila na gamitin nila ang kanilang mga napiling propesyon bilang instrumento upang mapagsilbihan ang bayang kanilang kinabibilangan. Sama sama tayong magtaguyod ng isang nasyon na kinabibilangan ng mga inhinyero, politiko, o doktor na handang paglingkuran ang kapwa nila mga Pilipino sa pamamagitan ng mga propesyong minsan nilang pinangarap na maabot. Itanim natin sa kanilang mga puso at isipan na sa oras na mabiyayaan silang maabot ang kanilang mga pangarap, parte ng kanilang job description ang tulungan ang kanilang kapwa tao na makalaya rin mula sa kahirapan o kasadlakan. Na kung sila ay nabiyayaan ng kaginhawaan, responsibilidad rin nilang dalhin patungong kaginhawaan ang kapwa nila Pilipino.

Alam kong batid nating lahat ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa atin bilang mga guro. Ngunit sa kabila nito, kadalasan ay hindi kasing bigat ang pagpapahalaga at pagkilala na ating natatanggap bilang isang guro. Magkagayunman, wag po sana itong maging hadlang upang talikuran natin o pagsawaan natin ang ating pagiging isang guro. Bagkus, isipin natin na siguro, isa sa mga dahilan kung bakit kada segundo ay may isinisilang na sanggol ay dahil may tiwala sa atin ang Diyos na tayo ay may kakayahan na gabayan sila sa kanilang paglaki.

Alam kong bawat isa sa atin ay May kanya-kanyang rason at karanasan kung bakit natin napiling maging guro, kung bakit tayo napadpad sa propesyong ito. Ang hangad ko para sa ating lahat ay makatagpo pa tayo ng mas maraming rason upang ipagpatuloy at patatagin ang ating mga adhikain bilang isang guro.

Kaya sa aking mga kapwa guro, magtulungan tayo. Gawin at ibigay natin ang lahat ng ating makakaya upang maging guro na ipagmamalaki ng bawat Pilipino.

Teachers, let us all do our best to become the teachers this nation deserves.

Maraming salamat po, at mabuhay mga bagong guro ng bayan!

Want to know how Roby reached Top 2 in the 2016 March LET? Read her tips and story here.

About Robelynn Deocampo

Robelynn Deocampo achieved the top 2 ranking in the Licensure Examination for Teachers (LET) for the Elementary cluster last 2016 March. She graduated from the University of the Philippines Diliman.
Comments are closed.